• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego dla położnych

1.Ćwiczenia położnicze: podręcznik dla studentów medycyny / Troszyński M., Wydaw. Lekarskie PZWL.

2. Ginekologia: podręcznik dla położnych, pielęgniarek i fizjoterapeutów / Opala T. (red.), Wydaw. Lekarskie PZWL.

3. Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii: [podręcznik dla studentów pielęgniarskich studiów licencjackich] / Łepecka-Klusek C. (red.), Wydaw. Czelej.

4. Położnictwo praktyczne i operacje położnicze / Dudenhausen J. W., Pschyrembel W., Wydaw. Lekarskie PZWL.

5. Stany naglące w położnictwie i ginekologii / Benrubi G I. (red.); Różewicki S. (red. nauk. wyd. pol.), Springer PWN.

6. Podstawy pielęgniarstwa. wyd. Czelej, Lublin 2008 Ślusarska B. ( red.):

7. Położnictwo i ginekologia. Tom I i II. PZWL, Warszawa 2006 Bręborowicz G.H. (red.):