• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek

Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa  rodzinnego dla pielęgniarek:

1.         Kiliańska D. (red.): Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej. Makmed, Lublin 2010, wyd. 2

2.         Anders J.( red.): Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Kraków 2011

3.         Ślusarska B. ( red.): Podstawy pielęgniarstwa. wyd. Czelej, Lublin 2008

4.         Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r.