• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego dla pielęgniarek

Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego dla pielęgniarek

 

1. Barczykowska E., Ślusarz R., Szewczyk M.T.: Pielęgniarstwo w pediatrii. Wyd. Borgis, Warszawa 2006

2. Kaczmarski M., Piskorz-Ogórek K. (red.): Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne. Wybrane zagadnienia.Wyd. Help-Med, Kraków 2014

3. Kawalec W., Grenda R., Ziółkowska H. (red.): Pediatria, t. 1 i 2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013

4. Kubicka K., Kawalec W. (red.): Pediatria. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.