• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

Literatura do postępowania kwalifikacyjnego – kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo onkologiczne

Kurs kwalifikacyjny - pielegniarstwo onkologiczne

- literatura do postępowania kwalifikacyjnego

  1. Jeziorski A.: Onkologia. Podręcznik dla pielęgniarek. Wyd. PZWL, Warszawa 2005.
  2. Koper A. (red.): Pielęgniarstwo onkologiczne. Wyd. PZWL, Warszawa 2011.
  3. Koper A., Wrońska I. (red): Problemy pielęgnacyjne pacjentów z chorobą nowotworową. Wyd. Czelej, Lublin 2003.
  4. Chybicka A. (red.): Od objawu do nowotworu. Wczesne rozpoznawanie chorób nowotworowych u dzieci. Wyd. 2. Wyd. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2013.
  5. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011r., (Dz.U. Nr 174) 
  6. Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1lipca 2011r. (Dz.U.Nr 174, poz.1038).