• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

Nabór na kurs kwalifikacyjny w dz. pielęgniarstwa kardiologicznego dla pielęgniarek

Literatura do egzaminu wstępnego na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa z dializoterapią

 
1.Rutkowski B. (red.): Leczenie nerkozastępcze w praktyce pielęgniarskiej. Wyd. Via Medica, Gdańsk, 2008.

 

2.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.