• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

Ostatnio dodane

III Narodowy Kongres Żywieniowy „Żywność i żywienie w prewencji i leczeniu chorób – postępy 2017”

Szanowni Państwo!

III Narodowy Kongres ŻywieniowymŻywność i żywienie w prewencji i leczeniu chorób – postępy 2017”, organizowany przez Instytut Żywności i Żywienia w dniach 26-27 stycznia 2018 r. na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie zbliża się wielkimi krokami.

 

DNI DODATKOWO WOLNE W OIPIP W BIAŁYMSTOKU

DNI DODATKOWO WOLNE W BIURZE OIPIP

1 czerwca 2018

2 listopada 2018

24 grudnia 2018

 

SOBOTY PRACUJĄCE

W BIURZE OIPIP

30 czerwca 2018

24 listopada 2018

15 grudnia 2018

 

Podstawa prawna:

Art. 129 § 1 oraz Art. 130 § 2 Kodeksu Pracy

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na specjalizację chirurgiczną dla pielęgniarek

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na specjalizację

w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

 

 

W wyniku egzaminu kwalifikacyjnego wszystkie osoby, które uczestniczyły w egzaminie w dniu 22.12.2017 r. zostały zakwalifikowane do udziału w w/w specjalizacji.

Pierwsze zajęcia teoretyczne w ramach specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego rozpoczną się w dniu 30.12.2017 r. o godz. 8.00 w Sali wykładowej w OIPiP w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 12/19.

 

e-Akademia Certum - szkolenia elektroniczne

Szanowni Państwo
   
Zapraszamy do korzystania z udostępnionych szkoleń. 
Dane dostępowe do e-Akademii Certum: 
  
Adres: https://akademiacertum.assecods.pl       
Login: izba@oipip.bialystok.pl

Hasło: eduportal378528

Poniżej znajduje się instrukcja obsługi szkoleń. W razie wystąpienia problemów technicznych z dostępem do szkoleń prosimy o kontakt mailowy. 

Fundacja Pracy i Ochrony Zdrowia Almach - ŻYCZENIA

http://www.fundacja-almach.org.pl

www.fundacja-almach.org.pl

                                                                                                                            Włocławek, 04.12.2017r.

Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek

Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek:

1. Kózka M., Rumian B., Maślanka M. (red.): Pielęgniarstwo Ratunkowe. PZWL, Warszawa 2013

2. Noszczyk W. (red.): Chirurgia t.1i 2. PZWL, Warszawa 2009

3. Walewska E. (red.): Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego. PZWL , Warszawa 2007

Zaproszenie do udziału w turnusach rehabilitacyjnych

Witam serdecznie,

Nawiązując do Naszej wcześniejszej oferty przedstawiamy propozycję turnusów rehabilitacyjnych dla Pań pielęgniarek jest to  6 dni  /pon-sobota/ za 900 pln. bez zajęć terapeutycznych.

 

Z wyrazami szacunku

Marianna Antoniuk

NZOZ "MD CARE" Sp.z o.o

Dworaki Staśki 46

18-218 Sokoły

 

Egzaminy kwalifikacyjne na specjalizacje

Egzamin kwalifikacyjny na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek  odbędzie się dnia 15.12.2017 r. o godzinie 15.00 (piątek) w Bibliotece Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej- Curie 12/21.

Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek

Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa  rodzinnego dla pielęgniarek:

1.         Kiliańska D. (red.): Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej. Makmed, Lublin 2010, wyd. 2

2.         Anders J.( red.): Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Kraków 2011

3.         Ślusarska B. ( red.): Podstawy pielęgniarstwa. wyd. Czelej, Lublin 2008

4.         Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r.

Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej dla pielęgniarek

Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej dla pielęgniarek

1. de Walden - Gałuszko K., Kaptacz A.(red.): Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej
i hospicyjnej. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa  2008.

2. de Walden - Gałuszko K., Kaptacz A.(red.): Pielęgniarstwo  opieki paliatywnej. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa  2017

3. de Walden - Gałuszko K., Ciałkowska - Rysz A.(red.): Medycyna paliatywna.  Wyd. Lek. PZWL, Warszawa  2015.

Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek

Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek

  1. Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej z 2003 r.
  2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r., poz. 947, z późn. zm.)
  3. Szczeklik A., Gajewski P.: Interna Szczeklika – Podręcznik chorób wewnętrznych 2014.

Medycyna Praktyczna, Kraków 2014