• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

Specjalizacje pielęgniarek i położonych


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku stan na: 2014-05-05 Liczba pielęgniarek i położnych posiadających ukończoną specjalizację
SPECJALIZACJE w dziedzinie pielęgniarstwa (dla pielęgniarek)  
INNE 32
Nazwy historyczne 73
pielęgniarstwa rodzinnego 47
pielęgniarstwa ratunkowego 23
pielęgniarstwa operacyjnego 153
pielęgniarstwa zachowawczego 403
pielęgniarstwa chirurgicznego 196
pielęgniarstwa geriatrycznego 1
pielęgniarstwa onkologicznego 50
pielęgniarstwa pediatrycznego 361
pielęgniarstwa nefrologicznego 15
pielęgniarstwa neurologicznego 0
pielęgniarstwa kardiologicznego 1
pielęgniarstwa psychiatrycznego 76
pielęgniarstwa diabetologicznego 1
pielęgniarstwa opieki paliatywnej 0
pielęgniarstwa opieki długoterminowej 34
pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących 3
pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania 57
w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej 0
pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki 177
pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych 0
SPECJALIZACJE (dla położnych)  
Nazwy historyczne 170
pielęgniarstwa położniczego 20
pielęgniarstwa ginekologicznego 0
pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych 0
SPECJALIZACJE (dla pielęgniarek i położnych)  
pielęgniarstwa neonatologicznego 0
pielęgniarstwa epidemiologicznego 33
w dziedzinie organizacji i zarządzania 54