• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

BARDZO WAŻNE: Opinia w sprawie szkoleń bezpłatnych

CWC Doradcy Podatkowi
Grzegorz Chrzanowski
Piotr Wojciechowski
i Partnerzy Sp. p.
Chrzanowski Wojciechowski Consulting ul. Smolna 13 lok. 308
00-375 Warszawa
tel. 0-22 829 83 90, 0-692 515 734
fax. 0-22 827 61 25

28 luty 2013

 

Pani

    Cecylia Dolińska

 Przewodnicząca Okręgowej Rady

  Pielęgniarek i Położnych w 

  Białymstoku

 

 

Szanowna Pani,

 

W odniesieniu do przedstawionego zagadnienia dotyczącego opodatkowania przychodu z tytułu nie poniesienia przez osoby fizyczne kosztów szkoleń przedstawiam nasze uwagi dotyczące tego zagadnienia.

 

Stan faktyczny:

 

Izba Pielęgniarek i Położnych wypełnia obowiązek ustawowy, ustawy z dnia 1 lipca  2011 r. o samorządzie  pielęgniarek i położnych. w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych swoich członków.  Prowadzi  bezpłatne  szkolenia zawodowe realizowane z budżetu Izby utworzonego z obowiązkowych składek członkowskich pielęgniarek i położnych. Pielęgniarki i  Położne zobowiązane są ustawą z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej do stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.  Czy uczestnicy szkoleń - pielęgniarki i położne powinni traktować udział w szkoleniu  jako swój przychód w zeznaniu podatkowym za 2012  rok?

 

Stan prawny:

Jakiekolwiek świadczenia wykonane na rzecz osób fizycznych, w tym odpłatne i nieodpłatne, pieniężne i niepieniężne, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.  Literalne brzmienie tego przepisu w zasadzie nie pozostawia wątpliwości co do obowiązku zapłaty podatku. 

Oczywiście cytowane powyżej przepisy nie zawierają możliwości zwolnienia „nieodpłatnych szkoleń organizowanych przez korporacje na rzecz swoich członków”.

Reasumując w przypadku pokrycia kosztów uczestnictwa w szkoleniu, nawet członkom Izby będzie to w stosunku do uczestnika świadczenie, które powinno być uwzględnione w odpowiedniej deklaracji podatkowej (PIT – 8C).

 

Mam nadzieję, że wyjaśnienia te okażą się pomocne, w sytuacji jakichkolwiek dalszych wątpliwości proszę o kontakt.

 

 

Z wyrazami szacunku

Piotr Wojciechowski
doradca podatkowy
nr wpisu 09971