• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

Opinia w sprawie delegowania pielęgniarek operacyjnych w trakcie dyżuru do zadań w innych oddziałach szpitalnych.

                     Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa
                                          Województwo Podlaskie
 
                                                                                                   Białystok, dn. 6 czerwca 2013r.
 
  Opinia w sprawie delegowania pielęgniarek operacyjnych w trakcie dyżuru do zadań
  w innych oddziałach szpitalnych.
 
 
     Pielęgniarka operacyjna uprawniona jest do  pielęgniarskiej asysty do zabiegów operacyjnych/ inwazyjnych badań diagnostycznych z uwzględnieniem zapewnienia pacjentowi bezpieczeństwa oraz godności osobistej.
     Działania swoje pielęgniarki operacyjne realizują w warunkach sali operacyjnej. Na całość realizacji opieki w bloku operacyjnym składają się czynności w obszarach związanych z pracą pielęgniarki instrumentującej i pomagającej – przed operacją, w trakcie i po jej zakończeniu.
 
     Kluczowe  znaczenie dla powodzenia planowanych / nagłych procedur zabiegowych mają też czynności przygotowawcze – wykonywane poza zabiegami; gwarantujące  im  jakość na pożądanym poziomie.
Czynności te wykonywane są w czasie oczekiwania na zabiegi – tj. gotowości do ich wykonania.
 
     Sposób realizacji opieki przez pielęgniarki operacyjne we wszystkich wymienionych obszarach określają propozycje standardów i procedur prezentowane w literaturze fachowej, które należy  dostosować do  warunków danego bloku operacyjnego.
 
     Rozwiązania organizacyjne ( nakazujące / zezwalające) na przemieszczanie się personelu szpitala pomiędzy obszarami o różnym ryzyku rozprzestrzeniania się zakażeń – jakimi są blok operacyjny i inne oddziały – pomimo stosowania określonych procedur – powodują wzrost ryzyka transmisji zakażeń; co przedstawia w swych opiniach konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa  Epidemiologicznego  oraz  literatura fachowa przedmiotu.
 
 
Wnioski :
1.      Pielęgniarka operacyjna nie powinna w czasie dyżuru opuszczać bloku operacyjnego w celu realizacji zadań w innych obszarach pielęgniarstwa.
2.      Formy realizacji dyżurów – w przypadkach przewidywanej znikomej ilości zabiegów operacyjnych podczas dyżurów popołudniowych i nocnych umożliwiają  zapisy Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.                   
 
                                                                             mgr Anna Kulikowska
                                                                             Konsultant Wojewódzki w dz. Pielęgniarstwa