• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

Bezpłatny Kurs specjalistyczny dla położnych z całej Polski "Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji"

Szanowni Państwo,

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty kursu specjalistycznego pn. „Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji” położnym. 

Kurs będzie realizowany w ramach zadania finansowanego ze środków narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Będzie on zatem bezpłatny dla położnych. Po ukończeniu kursu specjalistycznego położna otrzyma tytuł edukatora ds. laktacji. Nadmienię, że Ministerstwo Zdrowia wraz z Narodowym Funduszem Zdrowia planuje wprowadzenie finansowania porad laktacyjnych, a wyżej wymieniony kurs specjalistyczny będzie uprawniał do tego położne.

Zajęcia teoretyczne obejmują następujące moduły:

Moduł I- Karmienie piersią jako zagadnienie medyczne, społeczne, ekonomiczne- 10 godzin,

Moduł II- Edukacja, wsparcie i komunikowanie się z matką karmiącą- 10 godzin,

Moduł III- Najczęściej występujące problemy w okresie karmienia piersią i sposoby ich rozwiązywania- 14 godzin

Staże obejmują następujące oddziały:

1. Oddział patologii ciąży albo poradnia dla kobiet w ciąży- 4 godziny,

2. Sala porodowa- 4 godziny,

3. Oddział położniczo- noworodkowy- 12 godzin,

4. Poradnia laktacyjna- 8 godzin,

W załączeniu przekazuję plakaty i ulotki dotyczące kursu.

Dokumenty do pobrania na kurs: http://happy-med.pl/fundacja/szkolenia/bezplatny-kurs-specjalistyczny/rekrutacja/

W załączeniu plakat 

Z poważaniem,

 Estera Michalak,

Prezes Zarządu Fundacji

Fundacja Opieki Okołoporodowej  

ul. Konińska 61

62-410 Zagórów

Tel. 733-028-151

e-mail: biurofoo@gmail.com