• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

OBOWIĄZKOWE KURSY

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku informuje, że w związku ze zmianami programów od 24.08.2015r. udział w kursach kwalifikacyjnych i szkoleniach specjalizacyjnych uwarunkowany jest ukończeniem konkretnych kursów specjalistycznych:

Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek

Lp.

Nazwa kursu

Wymagane kursy specjalistyczne

1

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej

opieki

RKO, EKG

2

Pielęgniarstwo chirurgiczne

RKO, EKG

3

Pielęgniarstwo geriatryczne

Leczenie ran

4

Pielęgniarstwo internistyczne

RKO, EKG

5

Pielęgniarstwo kardiologiczne

RKO, EKG

6

Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią

RKO,

7

Pielęgniarstwo neurologiczne

RKO,

8

Pielęgniarstwo pediatryczne

RKO, EKG

9

Pielęgniarstwo ratunkowe

RKO, RKO noworodka

10

Pielęgniarstwo transplantacyjne

RKO, EKG, Przetaczanie

krwi i preparatów

krwiopodobnych

Kursy kwalifikacyjne dla położnych

1

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej

opieki w położnictwie i ginekologii

RKO, EKG

2

Pielęgniarstwo rodzinne

RKO,

RKO noworodka

Specjalizacje dla pielęgniarek

1

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i

intensywnej opieki

Wywiad i badania fizykalne,

RKO

EKG

2

Pielęgniarstwo chirurgiczne

Wywiad i badania fizykalne,

RKO

EKG

3

Pielęgniarstwo geriatryczne

Wywiad i badania fizykalne,

RKO

EKG

4

Pielęgniarstwo internistyczne

Wywiad i badania fizykalne,

RKO

EKG

5

Pielęgniarstwo onkologiczne

Wywiad i badania fizykalne,

6

Pielęgniarstwo operacyjne

Wywiad i badania fizykalne,

7

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

Wywiad i badania fizykalne,

Leczenie ran

8

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej

Wywiad i badania fizykalne,

RKO

9

Pielęgniarstwo pediatryczne

Wywiad i badania fizykalne,

RKO

EKG

10

Pielęgniarstwo psychiatryczne

Wywiad i badania fizykalne,

RKO

11

Pielęgniarstwo ratunkowe

Wywiad i badania fizykalne,

RKO

RKO noworodka

EKG

12

Pielęgniarstwo rodzinne

Wywiad i badania fizykalne,

RKO

EKG

13

Ochrona zdrowia pracujących

Wywiad i badania fizykalne,

Specjalizacje dla pielęgniarek i położnych

1

Pielęgniarstwo epidemiologiczne

Wywiad i badania fizykalne,

2

Pielęgniarstwo neonatologiczne

Wywiad i badania fizykalne,

Specjalizacje dla położnych

1

Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze

Wywiad i badania fizykalne,

RKO noworodka,

Leczenie ran

2

Pielęgniarstwo rodzinne

Wywiad i badania fizykalne,

RKO

RKO noworodka