• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

Plan szkoleń podyplomowych organizowanych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku na 2017 r.

Dziedzina kształcenia

Planowany termin rozpoczęcia

Szkolenie specjalizacyjne

rozpoczęcie uzależnione od pozytywnego rozpatrzenia postępowania przetargowego ogłoszonego przez Ministra Zdrowia

Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek

 

Pielęgniarstwo ginekologiczno- położnicze dla położnych

 

Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek

 

Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek

 

Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek

 

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek

 

Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek

 

Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek

 

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek

 

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek

 

Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek

 

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

 

Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

 

Kursy kwalifikacyjne

Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek

marzec 2017 r.

Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapia dla pielęgniarek

maj 2017 r.

Pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek

kwiecień 2017 r.

Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek

wrzesień 2017 r.

Kursy specjalistyczne

Szczepienia ochronne dla pielęgniarek

czerwiec, listopad 2017 r.

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych

styczeń 2017 r.

Leczenie ran dla położnych

maj 2017 r.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych

luty 2017 r.

Wywiad i badanie fizykalne

czerwiec 2017 r.

Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I i cz. II

wrzesień 2017 r.

 

Kontynuacja:

  1. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego (dwie edycje - MZ koniec 25.05.2017 r., OIPiP koniec 8.04.2017 r.)
  2. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego (koniec 20.05.2017 r.)
  3. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego dla położnych (MZ koniec 18.05.2018 r.)
  4. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii (koniec czerwiec 2017 r.)
  5. Kurs specjalistyczny Leczenie ran dla pielęgniarek (koniec 3 lutego 2017 r.)
  6. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej dla pielęgniarek (MZ koniec 27.04.2018 r.)