• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

Aktualności

Wyjazd na beatyfikację

Okręgowa Izba Pielęgniarek i położnych w Białymstoku informuję, że organizuje wyjazd autokarowy na beatyfikację Hanny Chrzanowskiej.

Czcigodna Służebnica Boża Hanna Chrzanowska zostanie ogłoszona Błogosławioną w sobotę 28 kwietnia 2018 r. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Termin beatyfikacji związany jest z przypadającą w tym roku 45. rocznicą śmierci krakowskiej pielęgniarki.

WUM Kurs Ordynowanie leków 2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny w kwietniu 2018 r. w Białymstoku planuje zorganizować dwie edycje kursu specjalistycznego „Ordynowanie leków i wypisywanie recept” dla mgr/spec oraz kurs dla lic w maju 2018.

 

Warunkiem zakwalifikowania uczestnika na kurs jest złożenie papierowych dokumentów wskazanych poniżej:

- formularz zgłoszeniowy;

- oświadczenie uczestnika/czki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

- kopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza;

- kopia dyplomu ukończonej szkoły/studiów

KONTAKT DO OSÓB OBSŁUGUJĄCYCH SMK

INSTRUKCJA WPISU INDYWIDUALNEJ PRAKTYKI PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ DO REJESTRU PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

NOWY WNIOSEK O ZAOPINIOWANIE SPOSOBU PODZIAŁU DODATKOWYCH ŚRODKÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Uwaga!!!

Podmioty lecznicze realizujące świadczenia zdrowotne na podstawie umowy z NFZ

NOWY WNIOSEK O ZAOPINIOWANIE SPOSOBU PODZIAŁU DODATKOWYCH ŚRODKÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UDZIELANE PRZEZ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE (4X400 ZŁ)

Zaproszenie na spotkanie edukacyjne PELARGOS

Zaproszenie Akademia Leczenia Ran

Nabór na kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie organizuje na terenie naszej Izby Kurs specjalistyczny „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych cz. II ” na podstawie umowy nr POWR.05.04.00-00-0057/15-00/2031/504 z Ministerstwem Zdrowia zawartej w dniu 23 maja 2016 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacyjne kadr medycznych.

Pielęgniarki Cyfrowe – wyniki badań nad mobbingiem

Witam serdecznie,

Szanowni Państwo nazywam się Kowalska Katarzyna i jestem prezesem stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe. Wraz z naszymi członkami, przeprowadziliśmy badanie naukowe, próbę określenia skali zjawiska mobbingu i panujących relacji w zespołach pielęgniarskich. Ogólnopolskie badania internetowe przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z użyciem kwestionariusza ankiety w grupie 472 aktywnych zawodowo pielęgniareki i położnych. Badanie jest pozytywnie recenzowane.

II KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA "Bezpieczeństwo pacjenta a problem zakażeń szpitalnych"

II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA A PROBLEM ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH jest organizowana w ramach cyklu konferencji dotyczących bezpieczeństwa pacjenta. Wydarzenie odbędzie się w dniu 15.03.2018 w Centrum Dydaktyczno-Naukowym Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB, ul. Szpitalna 37 w Białymstoku. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Strony