• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

Aktualności

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA W SPRAWIE PIT 8C

OIPiP W Białymstoku wystąpiła z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w zakresie jej obowiązków jako płatnika podatku dochodowego, związanych z opodatkowaniem świadczeń otrzymywanych przez jej Członków.

RODO

Polityka RODO Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

w Białymstoku

KONTAKT DO OSÓB OBSŁUGUJĄCYCH SMK

INSTRUKCJA WPISU INDYWIDUALNEJ PRAKTYKI PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ DO REJESTRU PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

NOWY WNIOSEK O ZAOPINIOWANIE SPOSOBU PODZIAŁU DODATKOWYCH ŚRODKÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Uwaga!!!

Podmioty lecznicze realizujące świadczenia zdrowotne na podstawie umowy z NFZ

NOWY WNIOSEK O ZAOPINIOWANIE SPOSOBU PODZIAŁU DODATKOWYCH ŚRODKÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UDZIELANE PRZEZ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE (4X400 ZŁ)

Rekomendacje w zakresie stosowania kwasu DHA w okresie karmienia piersią

Komunikat OIPIP w Białymstoku oraz NPIP ws opiniowania OWU (4x400)

W związku z komunikatem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku wstrzymuje się od wydawania opinii w sprawie podwyżki wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych dotyczących okresu 01.09.2018r. – 31.08.2019r. do czasu ukazania się nowych przepisów.

 

Przewodnicząca ORPiP w Białymstoku

Dr n. med. Cecylia Dolińska

 

Treść komunikatu NPIP:

Przewodniczące/y Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych

Szanowni Państwo

Informacja na temat możliwości służby pielęgniarek i pielęgniarzy w Wojskach Obrony Terytorialnej

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku- Epidemiologia

Strony