• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

Aktualności

Zaproszenie do udziału w turnusach rehabilitacyjnych

Turnus rehabilitacyjno – terapeutyczny dla pielęgniarek i położnych.

Założenie:

Program profilaktyczny pn. „poMOC, a nie przemoc”

 Informuję, iż realizowany wspólnie na terenie woj. podlaskiego program profilaktyczny pn. „poMOC, a nie przeMOC!”, dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych został w dniu 27 października 2017 roku objęty honorowym patronatem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jarosława Zielińskiego.

Komunikat dotyczący Zinbryta (daklizumab beta): zawieszenie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej

WUM Kurs Ordynowanie leków 2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny w kwietniu 2018 r. w Białymstoku planuje zorganizować dwie edycje kursu specjalistycznego „Ordynowanie leków i wypisywanie recept” dla mgr/spec oraz kurs dla lic w maju 2018.

Nabór na kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie organizuje na terenie naszej Izby Kurs specjalistyczny „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych cz. II ” na podstawie umowy nr POWR.05.04.00-00-0057/15-00/2031/504 z Ministerstwem Zdrowia zawartej w dniu 23 maja 2016 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacyjne kadr medycznych.

Pielęgniarki Cyfrowe – wyniki badań nad mobbingiem

Witam serdecznie,

Szanowni Państwo nazywam się Kowalska Katarzyna i jestem prezesem stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe. Wraz z naszymi członkami, przeprowadziliśmy badanie naukowe, próbę określenia skali zjawiska mobbingu i panujących relacji w zespołach pielęgniarskich. Ogólnopolskie badania internetowe przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z użyciem kwestionariusza ankiety w grupie 472 aktywnych zawodowo pielęgniareki i położnych. Badanie jest pozytywnie recenzowane.

II KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA "Bezpieczeństwo pacjenta a problem zakażeń szpitalnych"

II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA A PROBLEM ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH jest organizowana w ramach cyklu konferencji dotyczących bezpieczeństwa pacjenta. Wydarzenie odbędzie się w dniu 15.03.2018 w Centrum Dydaktyczno-Naukowym Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB, ul. Szpitalna 37 w Białymstoku. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Badanie opinii z udziałem dotyczące laktacji oraz roli położnej w promowaniu karmienia piersią

 

 

Życzenia dla pielęgniarek operacyjnych i położnych operacyjnych

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

w imieniu Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek i własnym, z okazji Europejskiego Dnia Pielęgniarki Operacyjnej, przyjmijcie życzenia zdrowia, pomyślności i wszystkiego co najlepsze.

Pismo w sprawie wypełnienia ankiety dotyczącej wypisywania recept

 

                                                                                                                      Warszawa dnia 31 stycznia 2018r.

 

 

 

 

Pan(i)

Przewodnicząca/y

Okręgowej Rady

Pielęgniarek i Położnych

 

 

Szanowni Państwo,

 

Strony