• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

Aktualności

Korespondencja w sprawie podawania produktu leczniczego Zypadhera

Nabór na specjalizację internistyczną dla pielęgniarek i specjalizację pediatryczną dla pielęgniarek

W związku z otrzymaniem informacji z Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia o wyborze ofert w postępowaniach prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego na szkolenia specjalizacyjne realizowane w 2018 r. w woj. podlaskim,
 

OIPiP w Białymstoku ogłasza nabór na bezpłatne (dofinansowane przez Ministra Zdrowia)
szkolenia specjalizacyjne w dziedzinach:

 

PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO dla pielęgniarek – 25 miejsc

oraz

PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO dla pielęgniarek – 25 miejsc

ODESZŁA OD NAS NA ZAWSZE URSZULA KRZYŻANOWSKA-ŁAGOWSKA

11 SIERPNIA 2018 ROKU ODESZŁA OD NAS NA ZAWSZE

URSZULA KRZYŻANOWSKA-ŁAGOWSKA

dr n. hum., pielęgniarka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW,

stypendystka Międzynarodowej Rady Pielęgniarek w Genewie oraz nauczyciel akademicki.

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych pierwszej kadencji samorządu pielęgniarek 
i położnych (w latach 1991–1995)

Rekomendacje w zakresie stosowania kwasu DHA w okresie karmienia piersią

Komunikat OIPIP w Białymstoku oraz NPIP ws opiniowania OWU (4x400)

W związku z komunikatem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku wstrzymuje się od wydawania opinii w sprawie podwyżki wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych dotyczących okresu 01.09.2018r. – 31.08.2019r. do czasu ukazania się nowych przepisów.

 

Przewodnicząca ORPiP w Białymstoku

Dr n. med. Cecylia Dolińska

 

Treść komunikatu NPIP:

Przewodniczące/y Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych

Szanowni Państwo

Informacja na temat możliwości służby pielęgniarek i pielęgniarzy w Wojskach Obrony Terytorialnej

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku- Epidemiologia

Komunikat Cetrotide

Informacja Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

NIPIP WRAZ Z OZZPIP PODPISAŁY POROZUMIENIE Z MINISTREM ZDROWIA I NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA.

Link do komentarza dotyczącego Porozumienia zawartego 9 lipca 2018 r.

Strony