• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

Aktualności

WUM Kurs Ordynowanie leków 2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny w kwietniu 2018 r. w Białymstoku planuje zorganizować dwie edycje kursu specjalistycznego „Ordynowanie leków i wypisywanie recept” dla mgr/spec oraz kurs dla lic w maju 2018.

Nabór na kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie organizuje na terenie naszej Izby Kurs specjalistyczny „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych cz. II ” na podstawie umowy nr POWR.05.04.00-00-0057/15-00/2031/504 z Ministerstwem Zdrowia zawartej w dniu 23 maja 2016 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacyjne kadr medycznych.

Pielęgniarki Cyfrowe – wyniki badań nad mobbingiem

Witam serdecznie,

Szanowni Państwo nazywam się Kowalska Katarzyna i jestem prezesem stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe. Wraz z naszymi członkami, przeprowadziliśmy badanie naukowe, próbę określenia skali zjawiska mobbingu i panujących relacji w zespołach pielęgniarskich. Ogólnopolskie badania internetowe przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z użyciem kwestionariusza ankiety w grupie 472 aktywnych zawodowo pielęgniareki i położnych. Badanie jest pozytywnie recenzowane.

Badanie opinii z udziałem dotyczące laktacji oraz roli położnej w promowaniu karmienia piersią

 

 

Pismo w sprawie wypełnienia ankiety dotyczącej wypisywania recept

 

                                                                                                                      Warszawa dnia 31 stycznia 2018r.

 

 

 

 

Pan(i)

Przewodnicząca/y

Okręgowej Rady

Pielęgniarek i Położnych

 

 

Szanowni Państwo,

 

Prośba o wypełnienie ankiety na temat skuteczności leków

 

Szanowni Państwo,
zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, która jest realizowana w ramach projektu dotyczącego poznania opinii na temat skuteczności stosowanych preparatów medycznych.

Badanie jest realizowane na terenie całego kraju. Czas potrzebny na wypełnienie ankiety nie powinien przekroczyć 5 minut, a wszelkie udzielone odpowiedzi są anonimowe i posłużą wyłącznie do utworzenia zbiorczego zestawienia danych.

AKADEMIA Nowoczesnej Położnej

Prośba o pomoc dla Ani

DNI DODATKOWO WOLNE W OIPIP W BIAŁYMSTOKU

DNI DODATKOWO WOLNE W BIURZE OIPIP

1 czerwca 2018

2 listopada 2018

24 grudnia 2018

 

SOBOTY PRACUJĄCE

W BIURZE OIPIP

30 czerwca 2018

24 listopada 2018

15 grudnia 2018

 

Podstawa prawna:

Art. 129 § 1 oraz Art. 130 § 2 Kodeksu Pracy

NOWY PROJEKT MOBBING

Strony