• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

Aktualności

Bezpłatny dostęp do wirtualnej czytelni

Szanowni  Państwo

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku informuje, że od 1 grudnia 2016 r.  wykupiła dostęp do wirtualnej czytelni IBUK Libra.

Księgozbiór online zawiera specjalistyczne, naukowe i popularnonaukowe publikacje w  języku polskim z zakresu medycyny, psychologii, prawa i innych dziedzin, wydane przez renomowane polskie oficyny.

Komunikat Prezesa NFZ dla osób uprawnionych do wystawiania recept

Pismo NRPiP

Odpowiedź MZ

Pismo NFZ

Informacje MZ WAŻNE

Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapewniające podwyżki pielęgniarkom i położnym

Minister zdrowia Marian Zembala podpisał dziś rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Przepisy wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Komunikat MZ w sprawie terminu zgłaszania liczby pielęgniarek i położnych

Komunikat ws. terminu zgłaszania danych dotyczących liczby pielęgniarek i położnych do oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia

Dane przekazane przez świadczeniodawcę w terminie określonym w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowią podstawę do przedstawienia świadczeniodawcy przez dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Informacja w sprawie OWU

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku informuje, iż pielęgniarki i położne zatrudnione u świadczeniodawców, w których nie działają związki zawodowe zrzeszające wyłącznie pielęgniarki i położne, powinny wybrać przedstawiciela do zaopiniowania podziału środków miesięcznie na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych wynikających z zasad ustalonych w/w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Pismo z MZ w sprawie szczepień ochronnych

Konkurs na pielęgniarki i położne - Neonatologia

Strony