• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

Aktualności

Informacja – zdejmowanie problematycznych szwów

Informacja
Poniżej przedstawiamy odpowiedź Pana dr  hab. med. Piotra Laudańskiego Kierownika Kliniki Perinatologii i Położnictwa w USK, którą otrzymaliśmy po spotkaniu przeprowadzonym przy współudziale przedstawicieli Komisji ds. Położnych. Spotkanie zorganizowano w celu przedstawienia problemu opisanego przez położne środowiskowe w piśmie skierowanym do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku. Pismo dotyczyło zdejmowania problematycznych szwów u kobiet, które rodziły w USK w Białymstoku.

Komunikat Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie prawa wykonywania zawodu

Pismo w sprawie nadużywania autorytetu NRPiP

Szanowni  Państwo,

 

W związku z inicjatywą Wydawnictwa Lekarskiego PZWL, które rozsyła do OIPiP ofertę szkolenia/konferencji pod nazwą „Projekt uchwały Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych”, informuję, że NRPiP nie ma z tą inicjatywą nic wspólnego.

W załączniku przesyłam pismo do PZWL, w którym domagam się natychmiastowego zaprzestania powoływania się na autorytet NRPiP w ich działalności handlowej i szkoleniowej.

Niebieska Karta

Niebieska Karta. Dokumenty w postaci plików pdf.

Informacja w sprawie indywidualnych i grupowych praktyk

Komunikat

w sprawie wniosków o wpis , zmianę wpisu lub wykreślenie  indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych i grupowych  praktyk pielęgniarek, położnych z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Bezpłatny portal POCZET LEKARZY

Komunikat w sprawie wniosków o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Kwalifikacje zawodowe pielęgniarek i położnych

Biblioteka nowe możliwości

Szanowne Koleżanki i Koledzy!


Uprzejmie informuję, iż od 1 marca br.
istnieje możliwość zamówienia książek przez telefon
w naszej bibliotece w poniedziałek i piątek od 9.00 do 14.00
a odbioru w pozostałe dni tygodnia
w godzinach pracy biura.

Przewodnicząca
Cecylia Dolińska

Komunikaty

Informujemy, iż w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku są dostępne książki pt. „Liceum Medyczne w Bielsku Podlaskim”.
Książka zawiera historię szkoły oraz rozwoju służby zdrowia na terenie powiatu bielskiego.
Cena książki – 35,00 zł

Strony