• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

Aktualności

Pismo NFZ

Informacje MZ WAŻNE

Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapewniające podwyżki pielęgniarkom i położnym

Minister zdrowia Marian Zembala podpisał dziś rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Przepisy wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Komunikat MZ w sprawie terminu zgłaszania liczby pielęgniarek i położnych

Komunikat ws. terminu zgłaszania danych dotyczących liczby pielęgniarek i położnych do oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia

Dane przekazane przez świadczeniodawcę w terminie określonym w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowią podstawę do przedstawienia świadczeniodawcy przez dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Informacja w sprawie OWU

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku informuje, iż pielęgniarki i położne zatrudnione u świadczeniodawców, w których nie działają związki zawodowe zrzeszające wyłącznie pielęgniarki i położne, powinny wybrać przedstawiciela do zaopiniowania podziału środków miesięcznie na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych wynikających z zasad ustalonych w/w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Pismo z MZ w sprawie szczepień ochronnych

Konkurs na pielęgniarki i położne - Neonatologia

EURYDYKI Stowarzyszenie kobiet z rakiem jajnika

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek i Położnych Neonatologicznych

Szanowni Państwo !
           
W trosce o wysoką jakość opieki nad noworodkiem powstało Polskie Towarzystwo Pielęgniarek i Położnych Neonatologicznych.

Informacja – zdejmowanie problematycznych szwów

Informacja
Poniżej przedstawiamy odpowiedź Pana dr  hab. med. Piotra Laudańskiego Kierownika Kliniki Perinatologii i Położnictwa w USK, którą otrzymaliśmy po spotkaniu przeprowadzonym przy współudziale przedstawicieli Komisji ds. Położnych. Spotkanie zorganizowano w celu przedstawienia problemu opisanego przez położne środowiskowe w piśmie skierowanym do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku. Pismo dotyczyło zdejmowania problematycznych szwów u kobiet, które rodziły w USK w Białymstoku.

Komunikat Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie prawa wykonywania zawodu

Strony