• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

Aktualności

Stanowisko Prezydium NRPiP oraz Komunikat w sprawie wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikających z procesu leczenia i realizacji zleceń lekarskich, w tym podawania leków różnymi drogami

Komunikat NFZ w sprawie podwyżek

Aktualności Centrali

Komunikat DSOZ

16-08-2016

Komunikat w sprawie realizacji wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek gabinetów zabiegowych i punktów szczepień w podstawowej opiece zdrowotnej

Informacja w sprawie podwyżek

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ROZDZIELENIA KOLEJNEJ RATY PODWYŻEK DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – ZA OKRES OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2016 R. DO DNIA 31 SIERPNIA 2017 R.

Kierownicy kursów i wykładowcy – zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu "Wzrost kwalifikacji pielęgniarek i położnych w zakresie potrzeb epidemiologicznych i demograficznych kraju", finansowanego w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zapraszamy do składania ofert cenowych na:

- kierowników kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych oraz

- wykładowców 

Komunikat Prezesa NFZ dla osób uprawnionych do wystawiania recept

Informacja o rekrutacji na kursy dla pielęgniarek i położnych finansowane ze środków UE

Wczasy wypoczynkowe z programem leczenia w Sanktuarium OAZA w Inowrocławiu

Studia Podyplomowe Bioetyki i Prawa Medycznego w roku akademickim 2016-2017

Apel do Prezesa RM

Korespondencja z Prezydentem RP

Strony