• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

Kursy kwalifikacyjne

Egzamin końcowy

Informuję, że egzamin końcowy na kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego odbędzie się dnia 28.09.2017 r. o godz. 15.00 w Bibliotece OIPiP
w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej–Curie 12 lok. 21

Kierownik kursu: mgr Jolanta Bućko, tel. 602114904

Lista osób przyjętych na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego

W związku z większą liczbą kandydatów ubiegających się o dopuszczenie do kursu niż liczba miejsc szkoleniowych pierwszeństwo w kwalifikacji przysługuje pielęgniarkom zatrudnionym w POZ, w drugiej kolejności były przyjmowane osoby posiadające wymagane kursy.

Procedura kwalifikacji II-go etapu rekrutacji przeprowadzono zgodnie z Regulaminem, o których mowa w pkt. A.

Poniżej zostały podane numery praw wykonywania zawodu osób zakwalifikowanych na kurs w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego.