• Jak trafić
 • Mapa strony
 • Powiększ
 • 100%
 • Pomniejsz

 

Literatura do egzaminów wstępnych

Literatura do egzaminu wstępnego na kurs specjalistyczny Leczenie ran dla położnych

Literatura do egzaminu wstępnego na kurs specjalistyczny Leczenie ran dla położnych

Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek

Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek:

Literatura do egzaminu wstępnego na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego dla położnych i pielęgniarek

WYKAZ LITERATURY SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W DZIEDZINIE

PIELĘGNIARSTWA NEONATOLOGICZNEGO

przydatnej do przygotowania do wstępnego egzaminu

Literatura do egzaminu wstępnego na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek

Literatura do egzaminu wstępnego na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczana i wychowania

1.      Anders J.( red.): Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Kraków 2011

2.      Kiliańska D [red.]: Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej. Makmed, Lublin 2008

3.      Sylwanowicz W, Michajlik A, Ramotowski W: Anatomia i fizjologia człowieka. PZWL, Warszawa 1980

4.      Talarska D, Zozulińska-Ziółkiewicz D. - Pielęgniarstwo internistyczne. PZWL, Warszawa 2009

Literatura do egzaminu wstępnego na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek

 1. Anders J.( red.): Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Kraków 2011
 2. Krajewska-Kułak E, Rolka H, Jankowiak B: Standardy i procedury pielęgnowania chorych w stanach zagrożenia życia. PZWL, Warszawa 2009
 3. Kamiński B., Kubler A.: Anestezjologia i intensywna terapia. PWL, Warszawa 2002
 4. Sylwanowicz W, Michajlik A, Ramotowski W: Anatomia i fizjologia człowieka. PZWL, Warszawa 1980
 5. Szreter T.(red): Anestezjologia i intensywna terapia u dzieci. Urban &Partner, Wrocław 2007
 6. Lynn Fitzgerald Macksey  red. wyd. pol. Tadeusz Szreter  red. wyd. pol. Paweł Witt  Anestezjologia dla pielęgniarek. Praktyczne zasady postępowania. Warszawa 2012,
 7. Wołowicka L, Dyk D: Anestezjologia i intensywna opieka. Klinika i pielęgniarstwo. Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL, Warszawa 2008
 8. Ślusarska B. ( red.): Podstawy pielęgniarstwa. wyd. Czelej, Lublin 2008
 9. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1038).
 10. Kodeks Etyki Zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej
 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.

Literatura do egzaminu wstępnego na kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo opieki paliatywnej

Literatura do egzaminu wstępnego na kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo opieki paliatywnej

 

1.      Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K.: Podstawy pielęgniarstwa. Tom I i II, Wyd. Czelej, Lublin 2004.

2.      de Walden-Gałuszko K., Kaptacz A.:  Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej i hospicyjnej. Wydanie 1, Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2005.

3.      de Walden-Gałuszko K., Majkowicz M.: Psychologiczno-kliniczna ocena bólu przewlekłego. Wyd. AMG, Gdańsk 2003.

Literatura do egzaminu wstępnego na kurs specjalistyczny: „Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu”

Literatura do egzaminu wstępnego na kurs specjalistyczny: „Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu”

Literatura do egzaminu wstępnego na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego dla pielęgniarek

 W załączeniu literatura do egzaminu wstępnego na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego dla pielęgniarek.

Literatura do egzaminu wstępnego na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek

 1. Anders J.( red.): Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Kraków 2011
 2. Krajewska-Kułak E, Rolka H, Jankowiak B: Standardy i procedury pielęgnowania chorych w stanach zagrożenia życia. PZWL, Warszawa 2009
 3. Sylwanowicz W, Michajlik A, Ramotowski W: Anatomia i fizjologia człowieka. PZWL, Warszawa 1980
 4. Szreter T.(red): Anestezjologia i intensywna terapia u dzieci. Urban &Partner, Wrocław 2007

Literatura do egzaminu wstępnego na kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

Literatura do egzaminu wstępnego na kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego”

1.      Hampton J.R.: EKG w praktyce. PZWL, Warszawa 2002

2.      Ślusarska B. ( red.): Podstawy pielęgniarstwa. wyd. Czelej, Lublin 2008

3.      Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011r., (Dz.U. Nr 174 z 2001r, poz.1039) 

Strony