• Jak trafić
 • Mapa strony
 • Powiększ
 • 100%
 • Pomniejsz

 

Literatura do egzaminów wstępnych

Literatura do egzaminu wstępnego na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego

Piśmiennictwo:

1.      Fleischer M., Bober-Gheek B.: Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego, CKPPiP, Warszawa 2002

2.      Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zwalczaniu oraz zapobieganiu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.( Dz. U. z 2008 r. Nr 234, poz. 1570 )z późniejszymi zmianami.

3.      Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011r., (Dz.U. Nr 174 z 2001r, poz.1039)  

Literatura do egzaminu na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

Literatura do egzaminu kwalifikacyjnego specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

Literatura do egzaminu wstępnego na kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka

1.      Goduli-Stuglik U. (red). „Wybrane zagadnienia z patologii noworodka” Śląska Akademia Medyczna, Katowice, 2003

2.      Borkowski W.M. „Opieka pielęgniarska nad noworodkiem”  Medycyna Praktyczna, Kraków, 2007

Literatura do egzaminu wstępnego na kurs kwalifikacyjny ,,Pielęgniarstwo opieki długoterminowej” dla pielęgniarek

 1. Biercewicz M., Ślusak R., Szewczyk M.T.: Pielęgniarstwo w geriatrii. Borgis, Warszawa 2006
 2. Jaracz K., Kozubski W.: Pielęgniarstwo neurologiczne. PZWL, Warszawa 2008
 3. Rutkowska E.: Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych. Czelej, Lublin 2002
 4. Kawczyńska-ButrymZ.: Wyzwania rodziny, zdrowie, choroba, niepełnosprawność,  starość. Makmed, Lublin 2008
 5. Koper A. (red.): Pielęgniarstwo onkologiczne. Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL, Warszawa 2011

Wykaz literatury obowiązującej na egzaminie wstępnym kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

 1. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011r., (Dz.U. Nr 174 z 2001r, poz.1039) 
 1. Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1lipca 2011r. (Dz.U.Nr 174, poz.1038).
 1. Marcinkowski J.T. Higiena. Profilaktyka i organizacja w zawodach medycznych. PZWL, Warszawa 2003
 1. Cianciara Dorota: Zarys współczesnej promocji zdrowia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010

Literatura do egzaminu wstępnego na kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne noworodków” Nr 04/08 dla położnych

 1. Bręborowicz G.H.(red): Położnictwo i Ginekologia. PZWL, Warszawa 2005
 2. Łepecka- Klusek C.: Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010
 3. Program szczepień ochronnych na 2013 rok – Załącznik do Komunikatu Głównego Inspektora sanitarnego dnia 29 października 2012r.(poz. 78)

Literatura do egzaminu wstępnego na kurs specjalistyczny Żywienie enteralne i parenteralne – dla pielęgniarek

 1. Anders J.(red.): Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Kraków, 2011
 2. Daniluk J, Jurkowska G (red.): Zarys chorób wewnętrznych dla studentów pielęgniarstwa. Wyd. Czelej, Lublin 2005
 3. Fibak J: Chirurgia. Podręcznik dla studentów. PZWL, Warszawa 2005
 4. Górajek-Jóźwik J: Filozofia i teorie pielęgniarstwa, wyd . Czelej, Lublin 2007
 5. Jurkowska G, Łagoda K: Pielęgniarstwo internistyczne. PZWL , Warszawa 2011
 6. Kapała W: pielęgniarstwo w chirurgii. Wyd. Czelej , Lublin 2006

Literatura do egzaminu wstępnego na kurs specjalistyczny Szczepienia ochronne dla pielęgniarek

 1. Anders J.( red.): Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Kraków 2011
 2. Bernatowska E., Grzesiowski P.: Szczepienia ochronne obowiązkowe i zalecane od A do Z. PZWL Warszawa 2012
 3. Krawczyński M.: Propedeutyka pediatrii. PZWL, Warszawa 2009
 4. Ślusarska B. ( red.): Podstawy pielęgniarstwa. wyd. Czelej, Lublin 2008
 5. Program szczepień ochronnych na 2012 rok – Załącznik do Komunikatu Głównego Inspektora sanitarnego z 26.10.2011 r.(poz. 71)

Literatura do egzaminu wstępnego na kurs specjalistyczny Endoskopia dla pielęgniarek

 1. Anders J.( red.): Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Kraków , 2011
 2. Fibak J: Chirurgia. Podręcznik dla studentów. PZWL, Warszawa 2005
 3. Ciruś M, Pielęgniarstwo operacyjne. Makmed, Lublin 2007
 4. Walewska E: Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego. PZWL, Warszawa 2007
 5. Sylwanowicz W, Michajlik A, Ramotowski W: Anatomia i fizjologia człowieka. PZWL, Warszawa 1980
 6. Ślusarska B. ( red.): Podstawy pielęgniarstwa. wyd. Czelej, Lublin 2008

Literatura do egzaminu wstępnego na kurs specjalistyczny Leczenie ran dla pielęgniarek

 1. Anders J.( red.): Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Kraków 2011
 2. Fibak J: Chirurgia. Podręcznik dla studentów. PZWL, Warszawa 2005
 3. Jakubaszko J: ABC postępowania w urazach. W. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2003
 4. Jurkowska G, Łagoda K: Pielęgniarstwo internistyczne. PZWL, Warszawa 2011
 5. Sylwanowicz W, Michajlik A, Ramotowski W: Anatomia i fizjologia człowieka. PZWL, Warszawa 1980
 6. Walewska E: Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego. PZWL, Warszawa 2007

Strony