• Jak trafić
 • Mapa strony
 • Powiększ
 • 100%
 • Pomniejsz

 

Literatura do egzaminów wstępnych

Literatura do egzaminu wstępnego na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek

 1. Anders J.( red.): Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Kraków 2011
 2. Kiliańska D [red.]: Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej. Makmed, Lublin 2008
 3. Sylwanowicz W, Michajlik A, Ramotowski W: Anatomia i fizjologia człowieka. PZWL, Warszawa 1980
 4. Talarska D, Zozulińska-Ziółkiewicz D. - Pielęgniarstwo internistyczne. PZWL, Warszawa 2009
 5. Ślusarska B. ( red.): Podstawy pielęgniarstwa. wyd. Czelej, Lublin 2008
 6. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1038).

Literatura do egzaminu wstępnego na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego

 1. Anders J.( red.): Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Kraków, 2011
 2. Krajewska-Kułak E, Rolka H, Jankowiak B: Standardy i procedury pielęgnowania chorych w stanach zagrożenia życia. PZWL, Warszawa 2009
 3. Ślusarska B. ( red.): Podstawy pielęgniarstwa. wyd. Czelej, Lublin 2008
 4. Jurkowska G, Łagoda K: Pielęgniarstwo internistyczne. PZWL , Warszawa 2011
 5. Talarska D, Zozulińska-Ziółkiewicz D: Pielęgniarstwo internistyczne. PZWL, Warszawa 2009

Strony