• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

Organizowane przez Inne podmioty

Kurs kwalifikacyjny w dz. ochrony zdrowia pracujących

ORDO – bezpłatne kursy kwalifikacyjne

PCEiA ORDO -  bezpłatne kursy kwalifikacyjne – Pielęgniarstwo psychiatryczne i Pielęgniarstwo geriatryczne

 

Od VI.2017 planujemy rozpoczęcie na starych zasadach (bez konieczności rejestracji w SMK) kursów Pielęgniarstwo psychiatryczne i Pielęgniarstwo geriatryczne.

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, obiad, przerwę kawową. Osoby spoza Białegostoku mają zapewniony nocleg.

Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami.

ZAPRASZAMY. UDZIAŁ W ZAJĘCIACH – BEZPŁATNY.

Bezpłatny Kurs specjalistyczny dla położnych z całej Polski "Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji"

Szanowni Państwo,

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty kursu specjalistycznego pn. „Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji” położnym. 

Specjalizacja w dziedzinie Ochrony zdrowia pracujących dla pielęgniarek

Specjalizacja pielęgniarstwo internistyczne

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że 25.10.2016r planujemy rozpoczęcie specjalizacji w dziedzinie: „Pielęgniarstwo internistyczne ” dla pielęgniarek dofinansowanej ze środków MZ

Agencja Usług Oświatowych OMNIBUS – kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych

Agencja Usług Oświatowych sp. z o.o. w Kłodzku ma przyjemność poinformować, że rozpoczęła realizację projektu p.n. Skutecznie wspieramy potencjał zawodowy kadr medycznych.

Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji kierowników kursów

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu "Wzrost kwalifikacji pielęgniarek i położnych w zakresie potrzeb epidemiologicznych i demograficznych kraju" zapraszamy do składania ofert na pełnienie funkcji kierowników kursów.

Bezpłatne kursy dla pielęgniarek i położnych w Białymstoku

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach ma przyjemność poinformować, iż planuje rozpocząć realizację projektu p.n. Wzrost kwalifikacji pielęgniarek i położnych w zakresie potrzeb epidemiologicznych i demograficznych kraju w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia , Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych , Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Nowe, unikatowe studia podyplomowe na Wydziale Nauk o Zdrowiu UMB od października 2016

ORDO - kursy

Szanowni Państwo.

Z przyjemnością informujemy, iż otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia na realizację kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych.

W ramach całego projektu zostanie przeszkolonych 3.750 pielęgniarek i położnych, w tym kilkaset w naszym województwie.

Kursy - informacja.pdf

Strony