• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

Organizowane przez Inne podmioty

Bezpłatny kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych

Zakład Farmakologii Doświadczalnej
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

uprzejmie informuje, że przyjmujemy zgłoszenia na nowy bezpłatny kurs specjalistyczny w dziedzinie:
„ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH”
rekrutacja trwa od 4 kwietnia 2016 do 29 kwietnia 2016
ilość miejsc ograniczona

Kurs ordynowanie leków 1 04 2016.pdf

EKSPERT – informacja o kursach planowanych w najbliższym czasie

Informacja o kursach planowanych w najbliższym czasie

Kurs specjalistyczny Resuscytacja Krążeniowo- Odechowa dla Pielęgniarek / Położnych
Rozpoczęcie 19-20 marca 2016

Kurs specjalistyczny Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla Pielęgniarek / Położnych
Rozpoczęcie 2-3 Kwietnia 2016

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla Pielęgniarek
(wymagane RKO, EKG)
Rozpoczęcie kwiecień 2016

EKSPERT - oferta szkoleniowa dla pielęgniarek i położnych

Studia Podyplomowe „Zarządzanie i Finanse w Ochronie Zdrowia

Kurs pobierania rozmazów cytologicznych

Podlaski Wojewódzki Ośrodek Koordujący

Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy

zaprasza położne POZ / AOS do uczestnictwa w kursie dokształcającym w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych w skryningu raka szyjki macicy.

Informacje dotyczące rekrutacji są dostępne na stronie internetowej

http://www.oncogyn.pl/strona,0,85.html

ORDO Specjalizacja położnicza i specjalizacja ginekologiczna

Szkolenia organizowane w ramach Projektu predefiniowanego pn. „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”

Oferta szkoleniowa SPiP Łomża

Kurs specjalistyczny z psychogeriatrii dla pielęgniarek i rehabilitantów

Strony