• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

Organizowane przez Inne podmioty

Kurs Specjalistyczny ENDOSKOPIA

Centrum Edukacji „Ekspert” Małgorzata Piotrowska w Białymstoku

Planuje zorganizować odpłatnie

KURS SPECJALISTYCZNY  ENDOSKOPIA DLA PIELĘGNIAREK

Termin kursu do ustalenia.

Osoby chętne prosimy o kontakt

Centrum Edukacji „Ekspert” Małgorzata Piotrowska

ul. Przejazd 2a/1

15-430 Białystok

tel. 85 662 63 00, 504 067 823

fax. 85 662 63 00

Egzamin wstępny Kurs Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych cz.I

Szanowni Państwo w związku z dużym zainteresowaniem kursem specjalistycznym „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych cz. I” oraz większą liczbą chętnych niż przewidziana liczba miejsc (30 osób) organizator kursu przeprowadzi egzamin kwalifikacyjny w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. nr 197 poz.1923 z późn. zm.) za Ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174 poz.

Kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych

Dzień dobry!

Agencja Usług Oświatowych sp. z o.o. w Kłodzku ma przyjemność poinformować, że planuje rozpocząć realizację projektu p.n. Skutecznie wspieramy potencjał zawodowy kadr medycznych! w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt przewiduje wsparcie edukacyjne dla pielęgniarek i położnych w formie kursów specjalistycznych oraz kwalifikacyjnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno- demograficznymi.

Bezpłatny kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych

Zakład Farmakologii Doświadczalnej
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

uprzejmie informuje, że przyjmujemy zgłoszenia na nowy bezpłatny kurs specjalistyczny w dziedzinie:
„ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH”
rekrutacja trwa od 4 kwietnia 2016 do 29 kwietnia 2016
ilość miejsc ograniczona

Kurs ordynowanie leków 1 04 2016.pdf

EKSPERT – informacja o kursach planowanych w najbliższym czasie

Informacja o kursach planowanych w najbliższym czasie

Kurs specjalistyczny Resuscytacja Krążeniowo- Odechowa dla Pielęgniarek / Położnych
Rozpoczęcie 19-20 marca 2016

Kurs specjalistyczny Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla Pielęgniarek / Położnych
Rozpoczęcie 2-3 Kwietnia 2016

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla Pielęgniarek
(wymagane RKO, EKG)
Rozpoczęcie kwiecień 2016

EKSPERT - oferta szkoleniowa dla pielęgniarek i położnych

Studia Podyplomowe „Zarządzanie i Finanse w Ochronie Zdrowia

Kurs pobierania rozmazów cytologicznych

Podlaski Wojewódzki Ośrodek Koordujący

Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy

zaprasza położne POZ / AOS do uczestnictwa w kursie dokształcającym w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych w skryningu raka szyjki macicy.

Informacje dotyczące rekrutacji są dostępne na stronie internetowej

http://www.oncogyn.pl/strona,0,85.html

ORDO Specjalizacja położnicza i specjalizacja ginekologiczna

Szkolenia organizowane w ramach Projektu predefiniowanego pn. „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”

Strony