• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

Organizowane przez OIPIP w Białymstoku

Komunikat w sprawie wykazu priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych

Komunikat w sprawie wykazu priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z Funduszu Pracy w 2016 r. z podziałem na województwa oraz z uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych w województwie
Ministerstwo Zdrowia uprzejmie informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnej liczby miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych, maksymalnej kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego oraz maksymalnej kwoty przeznaczonej na szkolenia specjalizacyjne w 2016 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow., poz. 84) w roku bieżącym przewidziane jest dofinansowanie minimum 2 250 miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną specjalizację u organizatorów kształcenia wyłonionych w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Koszt dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego dla specjalizacji rozpoczynających się w 2016 r. wynosi maksymalnie 3 500 zł za cały okres trwania specjalizacji.

TABELA.PDF

Kształcenie podyplomowe w OIPiP w Białymstoku

Kształcenie podyplomowe jest niezwykle istotnym elementem rozwoju zawodowego każdej pielęgniarki i położnej. Mając to na uwadze, a także wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku zaangażowała się w działalność edukacyjną i uruchomiła bezpłatne szkolenia  dla naszych grup zawodowych. Było to możliwe dzięki poświęceniu wielu osób, które bezinteresownie pomagają w planowaniu, organizowaniu, nadzorowaniu i rozliczaniu poszczególnych szkoleń.