• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

Uchwały i stanowiska

Wniosek w sprawie zapewnienia wzrostu wszystkich pielęgniarek i położnych

Wniosek
VII Sprawozdawczo - Wyborczego Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
w Białymstoku
z dnia 14 listopada 2015 roku
w sprawie zapewnienia wzrostu wynagrodzeń wszystkich pielęgniarek i położnych
wykonywujących zawód na podstawie art. 4 i 5 ustawy z dnia 15 lipca 2015 roku
o zawodach pielęgniarki i położnej w podmiotach niebędących podmiotami leczniczymi
niezależnie od formy wykonywania zawodu

Wniosek w sprawie zapewnienia wzrostu wszystkich pielęgniarek i położnych.pdf

Stanowisko w spawie zakresu kompetencji pielęgniarek i położnych

Stanowisko
VII Sprawozdawczo - Wyborczego Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
w Białymstoku
z dnia 14 listopada 2015 roku
w sprawie zakresu kompetencji pielęgniarek i położnych

Stanowisko w spawie zakresu kompetencji pielęgniarek i położnych.pdf

Apel w sprawie zwolnienia z obciążenia podatkiem dochodowym

Apel
VII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku
z dnia 14 listopada 2015 roku
w sprawie zwolnienia z obciążenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
pielęgniarek i położnych korzystających z bezpłatnych szkoleń podyplomowych
organizowanych przez Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych

Apel w sprawie zwolnienia z obciążenia podatkiem dochodowym.pdf

test

Biuro:
ul. M. Skłodowskiej-Curie 12/19
15-097 Białystok
woj. podlaskie
tel:. 85 747 00 16
fax:.85 744 11 09
email:. izba@oipip.bialystok.pl

 

Numer konta:
21 1020 1332 0000 1702 0026 1180

 

Stanowisko XXVII OZPiP w Białymstoku z dnia 21.03.2015 r. w sprawie umieszczenia na liście kierunków studiów objętych Programem "Kierunki Zamawiane" Kierunku – Pielęgniarstwo

Stanowisko XXVII OZPiP w Białymstoku z dnia 21.03.2015 r. w sprawie nowego zawodu "asystentka kobiety w czasie ciąży i porodu (doula)"

Apel XXVII OZPiP w Białymstoku z dnia 21.03.2015 r. w sprawie niepobierania opłat przez szpitale uniwersyteckie za odbycie staży przez pielęgniarki i położne w ramach kształcenia podyplomowego, których organizatorem jest OIPiP w Białymstoku

Apel XXVII OZPiP w Białymstoku z dnia 21.03.2015 r. w sprawie warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych

Uchwała w sprawie treści pieczątki pielęgniarki lub położnej

Uchwała Nr 113/VI/2013

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 16 września 2013 r.

w sprawie treści pieczątki pielęgniarki lub położnej

 

STANOWISKO MZ obowiązek przestrzegania zapisów Konwencji MOP i Zalecenia MOP

Stanowisko
dotyczące Stanowisk Okręgowych Izb Pielęgniarek iPołożnych
w sprawie przypomnienia o obowiązku przestrzegania zapisów Konwencji
Nr 149 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej zatrudnienia oraz warunków
pracy i życia personelu pielęgniarskiego oraz zapisów

Strony