• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

Uchwały i stanowiska

Uchwała w sprawie treści pieczątki pielęgniarki lub położnej

Uchwała Nr 113/VI/2013

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 16 września 2013 r.

w sprawie treści pieczątki pielęgniarki lub położnej

 

STANOWISKO MZ obowiązek przestrzegania zapisów Konwencji MOP i Zalecenia MOP

Stanowisko
dotyczące Stanowisk Okręgowych Izb Pielęgniarek iPołożnych
w sprawie przypomnienia o obowiązku przestrzegania zapisów Konwencji
Nr 149 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej zatrudnienia oraz warunków
pracy i życia personelu pielęgniarskiego oraz zapisów

STANOWISKO MZ katalog diagnoz i procedur str 1, str 2, str 3

Stanowisko
dotyczące Stanowisk Okręgowych Izb Pielęgniarek iPołożnych
w sprawie wprowadzenia jednolitego bazowego katalogu diagnoz i procedur
pielęgniarskich ipołożniczych (ICNP)

STANOWISKO MZ deklaracje wyboru świadczeniodawcy str 1, str 2

Stanowisko
dotyczące Stanowisk Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych
w sprawie wprowadzenia oddzielnych druków deklaracji wyboru świadczcniodawcy -
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
położnej podstawowej opieki zdrowotnej

STANOWISKO MZ skrócony czas pracy

Stanowisko
dotyczące Stanowisk Okręgowych Izb Pielęgniarek iPołożnych
w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej skróconego
czasu pracy pielęgniarek pracujących na oddziale chemioterapii,
w związku z narażeniem zawodowym

STANOWISKO MZ normy zatrudnienia oraz kwalifikacyjne str 1, str 2

Stanowisko
dotyczące Stanowisk Okręgowych Izb Pielęgniarek i Polożnych
w sprawie wprowadzenia do treści rozporządzeń Ministra Zdrowia
tzw. koszykowych oraz zarządzeń Prezesa NFZ kryteriów: norm zatrudnienia
oraz kwalifikacyjnych pielęgniarek i położnych, (minimalne kwalifikacje

STANOWISKO MZ dokumentacja

Stanowisko
dotyczące Apelu Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych
w sprawie ujednolicenia dokumentacji pielęgniarlO/polożniczej we wszystkich
podmiotach leczniczych na terenie całego kraju

STANOWISKO MZ świadczenia pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej str 1, str 2

Stanowisko
dotyczące Stanowisk Okręgowych Izb Pielęgniarek i Połoźnych
w sprawie poprawy finansowania świadczeń pielęgniarskiej opieki długoterminowej
domowej

STANOWISKO MZ świadczenia pielęgniarek w środowisku nauczania i wychowania

Stanowisko
dotyczące Stanowisk Okręgowych Izb Pielęgniarek iPołożnych
w sprawie poprawy finansowania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki
w środowisku nauczania i wychowania

STANOWISKO MZ urlop na poratowanie zdrowia

Stanowisko
dotyczące Apelu Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych
w sprawie prawa pielęgniarek i położnych do urlopu na poratowanie zdrowia

Strony