• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

Uchwały i stanowiska

STANOWISKO MZ kierownicze stanowiska str 1, str 2

Stanowisko
dotyczące Apelu Okręgowych Izb Pielęgnlarek i Położnych
w sprawie określenia warunków tworzenia kierowniczych stanowisk
pielęgniarskich i położniczych

STANOWISKO MZ emerytury str 1, str 2

Stanowisko
dotyczące Apeli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych
w sprawie zmiany zapisów w ustawie emerytalnej w kierunku
obniżenia wieku emerytalnego dla kobiet do 60 lat oraz oiezrównywania
wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn

Strony