• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

Stanowisko w sprawie zagwarantowania samodzielności w wykonywaniu zawodu pielęgniarki i położnej realizującej świadczenia zdrowotne w podstawowej opiece zdrowotnej oraz odrębnego kontraktowania świadczeń w zakresie pielęgniarki poz, położnej poz i pielęg.

Stanowisko
XXVIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku
z dnia 12 marca 2016 r.
w sprawie zagwarantowania samodzielności w wykonywaniu zawodu pielęgniarki i położnej realizującej świadczenia zdrowotne w podstawowej opiece zdrowotnej oraz odrębnego kontraktowania świadczeń w zakresie pielęgniarki poz, położnej poz i pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania.

Stanowisko w sprawie zagwarantowania samodzielności w wykonywaniu zawodu....pdf