Regulaminy dofinansowania i formularze

Data: 2023/04/21

Drukuj stronę

 

  1. Regulaminu zasad kwalifikacji i finansowania kosztów kształcenia zawodowego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku aktualizacja z dnia 12 kwietnia 2023 roku.
  2. Regulamin udzielania pomocy finansowej aktualizacja 15 grudnia 2021dzielania-pomocy-finansowej-aktualizacja-15-grudnia-2021.pdf
  3. Upoważnienie do odbioru pieniędzy
  4. http://oipip.bialystok.pl/wp-content/uploads/21-01-2022-Regulamin-wsparcia-finansowego-dla-chorujacych-na-COVID19.pdf

Najczęściej czytane