• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

Aktualności

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA W SPRAWIE PIT 8C

OIPiP W Białymstoku wystąpiła z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w zakresie jej obowiązków jako płatnika podatku dochodowego, związanych z opodatkowaniem świadczeń otrzymywanych przez jej Członków.

RODO

Polityka RODO Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

w Białymstoku

KONTAKT DO OSÓB OBSŁUGUJĄCYCH SMK

INSTRUKCJA WPISU INDYWIDUALNEJ PRAKTYKI PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ DO REJESTRU PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

NOWY WNIOSEK O ZAOPINIOWANIE SPOSOBU PODZIAŁU DODATKOWYCH ŚRODKÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Uwaga!!!

Podmioty lecznicze realizujące świadczenia zdrowotne na podstawie umowy z NFZ

NOWY WNIOSEK O ZAOPINIOWANIE SPOSOBU PODZIAŁU DODATKOWYCH ŚRODKÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UDZIELANE PRZEZ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE (4X400 ZŁ)

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku- Epidemiologia

Komunikat Cetrotide

Informacja Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

NIPIP WRAZ Z OZZPIP PODPISAŁY POROZUMIENIE Z MINISTREM ZDROWIA I NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA.

Link do komentarza dotyczącego Porozumienia zawartego 9 lipca 2018 r.

WAŻNE DLA PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

NIPIP-NRPiP-OIE.060.164.2018                            Warszawa, 11 lipca 2018 r.

 

Pani / Pan

Przewodnicząca / Przewodniczący

Okręgowej Rady

Pielęgniarek i Położnych

Nowelizacja ustawy o odpadach – 24 lipca 2018 r. mija termin złożenia wniosku o wpis do BDO!

Szanowni Państwo,

Strony