• Strona główna
  • Szkolenia 2017
  • Plan szkoleń podyplomowych organizowanych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku na 2017 r.

Plan szkoleń podyplomowych organizowanych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku na 2017 r.

Data: 2018/07/20

Drukuj stronę

 

Dziedzina kształcenia Planowany termin rozpoczęcia
Szkolenie specjalizacyjne

rozpoczęcie uzależnione od pozytywnego rozpatrzenia postępowania przetargowego ogłoszonego przez Ministra Zdrowia

Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo ginekologiczno- położnicze dla położnych
Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Kursy kwalifikacyjne
Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek marzec 2017 r.
Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapia dla pielęgniarek maj 2017 r.
Pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek kwiecień 2017 r.
Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek wrzesień 2017 r.
Kursy specjalistyczne
Szczepienia ochronne dla pielęgniarek czerwiec, listopad 2017 r.
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych styczeń 2017 r.
Leczenie ran dla położnych maj 2017 r.
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych luty 2017 r.
Wywiad i badanie fizykalne czerwiec 2017 r.
Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I i cz. II wrzesień 2017 r.

Kontynuacja:

  1. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego (dwie edycje – MZ koniec 25.05.2017 r., OIPiP koniec 8.04.2017 r.)
  2. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego (koniec 20.05.2017 r.)
  3. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego dla położnych (MZ koniec 18.05.2018 r.)
  4. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii (koniec czerwiec 2017 r.)
  5. Kurs specjalistyczny Leczenie ran dla pielęgniarek (koniec 3 lutego 2017 r.)
  6. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej dla pielęgniarek (MZ koniec 27.04.2018 r.)

Najczęściej czytane