Witryna internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

BARDZO WAŻNE: Opinia w sprawie szkoleń bezpłatnych
Opublikowano: 2018/07/26


CWC Doradcy Podatkowi
Grzegorz Chrzanowski
Piotr Wojciechowski
i Partnerzy Sp. p.
Chrzanowski Wojciechowski Consulting ul. Smolna 13 lok. 308
00-375 Warszawa
tel. 0-22 829 83 90, 0-692 515 734
fax. 0-22 827 61 25

28 luty 2013

Pani
Cecylia Dolińska
Przewodnicząca Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

Szanowna Pani,

W odniesieniu do przedstawionego zagadnienia dotyczącego opodatkowania przychodu z tytułu nie poniesienia przez osoby fizyczne kosztów szkoleń przedstawiam nasze uwagi dotyczące tego zagadnienia.

Stan faktyczny:

Izba Pielęgniarek i Położnych wypełnia obowiązek ustawowy, ustawy z dnia 1 lipca  2011 r. o samorządzie  pielęgniarek i położnych. w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych swoich członków.  Prowadzi  bezpłatne  szkolenia zawodowe realizowane z budżetu Izby utworzonego z obowiązkowych składek członkowskich pielęgniarek i położnych. Pielęgniarki i  Położne zobowiązane są ustawą z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej do stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.  Czy uczestnicy szkoleń – pielęgniarki i położne powinni traktować udział w szkoleniu  jako swój przychód w zeznaniu podatkowym za 2012  rok?

Stan prawny:

Jakiekolwiek świadczenia wykonane na rzecz osób fizycznych, w tym odpłatne i nieodpłatne, pieniężne i niepieniężne, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.  Literalne brzmienie tego przepisu w zasadzie nie pozostawia wątpliwości co do obowiązku zapłaty podatku.

Oczywiście cytowane powyżej przepisy nie zawierają możliwości zwolnienia „nieodpłatnych szkoleń organizowanych przez korporacje na rzecz swoich członków”.

Reasumując w przypadku pokrycia kosztów uczestnictwa w szkoleniu, nawet członkom Izby będzie to w stosunku do uczestnika świadczenie, które powinno być uwzględnione w odpowiedniej deklaracji podatkowej (PIT – 8C).

Mam nadzieję, że wyjaśnienia te okażą się pomocne, w sytuacji jakichkolwiek dalszych wątpliwości proszę o kontakt.

Z wyrazami szacunku

Piotr Wojciechowski
doradca podatkowy
nr wpisu 09971

Najczęściej czytane

Dokumenty do pobrania

Biuletyn / Informator

Oferty Pracy

Konsultanci

Konsultanci i Opinie

Uchwały i stanowiska

Uchwały i stanowiska

Dokumenty do pobrania

Regulaminy i wnioski

Ikona prawo

Prawo

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

Galeria

Galeria

Zbiory biblioteczne

IBUK-Biblioteka

Ikona RODO

RODO

Logotyp poMOC a nie przeMOC Grafika ilustracyjna oferty pracy