UWAGA SPECJALIZACJA EPIDEMIOLOGICZNA PRZEDŁUŻONA REKRUTACJA

Data: 2020/09/03

Drukuj stronę

 

UWAGA!!!

OIPiP w Białymstoku informuje, że  w związku z małym zainteresowaniem członków Izby została wydłużona rekrutacja na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie PIELĘGNIARSTWA EPIDEMIOLOGICZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
do dnia 31 października 2020 roku.

W/w specjalizacja planowana była dla 40 pielęgniarek i położnych ze środków własnych OIPiP w Białymstoku, jednocześnie informujemy że jeżeli do 31.10.2020 roku nie zrekrutuje się grupa 25 osób, szkolenie specjalizacyjne nie odbędzie się.

Najczęściej czytane