Kurs specjalistyczny Szczepienia ochronne dla położnych

Data: 2021/03/01

Drukuj stronę

 

Termin realizacji kursu 12.03.2021 r. – 10.06.2021 r.

Egzamin wstępny – nie odbędzie się

http://oipip.bialystok.pl/wp-content/uploads/Wazne-KS-szczepienia-dla-poloznych-01-03-2021.docx

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, iż liczba chętnych, ubiegających się na kurs specjalistyczny Szczepienia ochronne dla położnych nie przekroczyła przewidzianej liczby miejsc (50 osób), w związku z powyższym egzamin wstępny nie będzie przeprowadzony. (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1761).

Wszystkie osoby, które złożyły kompletną dokumentację oraz spełniają warunki regulaminu kształcenia podyplomowego OIPiP w Białymstoku są zakwalifikowane na szkolenie.

Pierwsze zajęcia teoretyczne rozpoczną się 12.03.21 r. o godzinie 15.00. i będą kontynuowane w dniach 13.03.21 i 14.03.21 r.

Kierownik kursu: dr n. o zdr. Jolanta Kraśnicka  tel. 607 265 103

Najczęściej czytane