Nabór kk w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych

Data: 2021/03/01

Drukuj stronę

 

http://oipip.bialystok.pl/wp-content/uploads/Nabor-kk-dla-poloznych-w-dziedzinie-pielegniarstwa-anestezjologicznego-i-intensywnej-opieki-2021-1.docx

OIPiP w Białymstoku ogłasza nabór na bezpłatny

KURS KWALIFIKACYJNY

w dziedzinie

pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych

dla 40 położnych, członków OIPiP w Białymstoku

Termin realizacji kursu 18.06.2021 r. – 10.12.2021 r.

Wymagane dokumenty:

  1. Poprawnie wypełniony wniosek w wersji elektronicznej – prosimy złożyć przez SMK
    w terminie do dnia 15.06.2021 r. do godziny 15.00
  2. Poprawnie wypełniony wniosek w wersji papierowej (złożyć do OIPiP w Białymstoku do 15.06.2021 r. do godziny 15.00) wraz z załącznikami:
  3. kserokopia Prawa wykonywania zawodu
  4. potwierdzenie o regularnym opłacaniu składek na rzecz samorządu pielęgniarek
    i położnych dostarczone do biura Izby.

 Wszyscy chętni przed złożeniem wniosku powinni zapoznać się z regulaminem w sprawie zasad kwalifikacji i finansowania kosztów kształcenia (patrz zakładka – Regulaminy).

W przypadku, gdy liczba kandydatów ubiegających się o szkolenie będzie większa niż 40 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1761), w dniu 17.06.2021 r. o godz. 15.30 zostanie przeprowadzony egzamin wstępny w formie pisemnej (informacja o egzaminie zostanie zamieszczona na stronie OIPiP w Białymstoku).

Wykaz literatury do egzaminu wstępnego jest dostępny w zakładce „Literatura do egzaminów”.

WARUNKIEM ZALICZENIA

Położna posiada zaświadczenie o ukończeniu:

  1. kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
  2. kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego.

(informacja o miejscu przeprowadzenia zajęć zostanie zamieszczona na stronie OIPiP).

Kierownik kursu: mgr Elżbieta Sienkiewicz, tel. 667 520 800

Najczęściej czytane