Nabór kk w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek

Data: 2021/03/01

Drukuj stronę

 

http://oipip.bialystok.pl/wp-content/uploads/Nabor-kk-dla-pielegniarek-w-dziedzinie-pielegniarstwa-anestezjologicznego-i-intensywnej-opieki-2021.docx

OIPiP w Białymstoku ogłasza nabór na bezpłatny

KURS KWALIFIKACYJNY

w dziedzinie

pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek

dla 40 pielęgniarek, członków OIPiP w Białymstoku

Termin realizacji kursu 28.05.2021 r. – 27.11.2021 r.

Wymagane dokumenty:

 1. Poprawnie wypełniony wniosek w wersji elektronicznej – prosimy złożyć przez SMK
  w terminie do dnia 21.05.2021 r. do godziny 15.00
 2. Poprawnie wypełniony wniosek w wersji papierowej (złożyć do OIPiP w Białymstoku do 21.05.2021 r. do godziny 15.00) wraz z załącznikami:
 3. kserokopia Prawa wykonywania zawodu
 4. potwierdzenie o regularnym opłacaniu składek na rzecz samorządu pielęgniarek
  i położnych dostarczone do biura Izby.

 Wszyscy chętni przed złożeniem wniosku powinni zapoznać się z regulaminem w sprawie zasad kwalifikacji i finansowania kosztów kształcenia (patrz zakładka – Regulaminy).

W przypadku, gdy liczba kandydatów ubiegających się o szkolenie będzie większa niż 40 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1761), w dniu 24.01.2021 r. o godz. 15.30 zostanie przeprowadzony egzamin wstępny w formie pisemnej (informacja o egzaminie zostanie zamieszczona na stronie OIPiP w Białymstoku).

Wykaz literatury do egzaminu wstępnego jest dostępny w zakładce „Literatura do egzaminów”.

WARUNKIEM ZALICZENIA

Pielęgniarka posiada zaświadczenie o ukończeniu:

 1. kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
 2. kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego.

Warunki, o których mowa w ppkt a) i b) nie dotyczą pielęgniarek, które:

 • są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.) lub
 • posiadają dyplom ratownika medycznego lub – zaświadczenie o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS).

Zajęcia teoretyczne rozpoczną się 29.05.2021 r. (informacja o miejscu przeprowadzenia zajęć zostanie zamieszczona na stronie OIPiP).

Kierownik kursu: mgr Elżbieta Sienkiewicz, tel. 667 520 800

Najczęściej czytane