Egzamin końcowy w ramach kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych

Data: 2021/04/08

Drukuj stronę

 

Egzamin końcowy w ramach kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych zostanie przeprowadzony
w dniu 20.04.2021 r. o godz. 15.30 w Bibliotece Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej Curie 12 lok 21.

Kierownik kursu Urszula Jakubowska tel. 693 826 600

Najczęściej czytane