Ważna informacja o kursie specjalistycznym Endoskopia dla pielęgniarek

Data: 2021/04/16

Drukuj stronę

 

Kurs specjalistyczny

Endoskopia dla pielęgniarek

Termin realizacji kursu 23.04.2021 r. – 21.07.2021 r.

Egzamin wstępny – nie odbędzie się

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, iż liczba chętnych, ubiegających się na kurs specjalistyczny Endoskopia dla pielęgniarek nie przekroczyła przewidzianej liczby miejsc (120 osób), w związku z powyższym egzamin wstępny nie będzie przeprowadzony. (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1761).

Wszystkie osoby, które złożyły kompletną dokumentację oraz spełniają warunki regulaminu kształcenia podyplomowego OIPiP w Białymstoku są zakwalifikowane na szkolenie.

Pierwsze zajęcia teoretyczne rozpoczną się 23.04.2021 r. o godzinie 16.00. w trybie on-line

Kierownik kursu: mgr Urszula Jakubowska tel. 693 826 600

Najczęściej czytane