WAŻNE!!! DNI DODATKOWO WOLNE W BIURZE OIPiP W BIAŁYMSTOKU W ROKU 2021

Data: 2021/04/27

Drukuj stronę

 

DNI DODATKOWO WOLNE

W BIURZE OIPIP
4 maja 2021

4 czerwca 2021

24 grudnia 2021

Sobota pracująca 26 czerwca 2021

Podstawa prawna:

Art. 129 § 1 oraz Art. 130 § 2  Kodeksu Pracy

Najczęściej czytane