KWESTIONARIUSZ ANKIETY

Data: 2021/07/08

Drukuj stronę

 

Szanowni Państwo.

Nazywam się Bożena Tyda. Jestem studentką Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na wydziale Nauk o Zdrowiu, kierunek Pielęgniarstwo.
Przygotowuję się do napisania i obrony pracy magisterskiej na temat ” Ocena wypalenia zawodowego i odporności na stres wśród personelu pielęgniarskiego sal operacyjnych.”
Zwracam się z prośbą o udostępnienie na stronie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych autorskiego kwestionariusza ankiety w celu pozyskania respondentów do opracowania oraz napisania pracy magisterskiej.
Jako praktykująca pielęgniarka, proszę o koleżeńską pomoc . Państwa odpowiedzi pozwolą mi na rzetelne napisanie pracy w jakże ważnym dla nas temacie.
https://docs.google.com/forms/d/1KQAbwnoW2nHXM5025ady_gk5F085pf2S7aLOm6DPaPE/edit

Z poważaniem.

Bożena Tyda
Wydział Nauk o Zdrowiu.
Kierunke Pielęgniarstwo
Gdański Uniwersytet Medyczny

Najczęściej czytane