Literatura do egzaminu wstępnego na specjalizację Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek

Data: 2021/09/06

Drukuj stronę

 

Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek

1. Noszczyk W. (red.): Chirurgia, t. I i II. PZWL, Warszawa 2009

2. Szewczyk M., Jawień A. (red.): Leczenie ran przewlekłych. PZWL, Warszawa 2013

3. Wołowicka L., Dyk D. (red.): Anestezjologia i intensywna opieka. Klinika i pielęgniarstwo. Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL, Warszawa 2014

4. Fibak J. (red.): Chirurgia. Podręcznik dla studentów. PZWL, Warszawa 2010

5. Dobrogowski J., Wordliczek J. (red): Leczenie bólu. PZWL, Warszawa 2014

6. Kózka M., Rumian B., Maślanka M.: Pielęgniarstwo ratunkowe. PZWL, Warszawa 2010

7. Banasiewicz T., Krokowicz P., Szczepkowski M. (red.): Stomia. Prawidłowe postępowanie chirurgiczne i pielęgnacja. Termedia, Poznań 2014

8. Walewska E. (red.): Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego. PZWL, Warszawa 2012

Najczęściej czytane