Politechnika Białostocka uruchamia kursy języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy

Data: 2022/03/30

Drukuj stronę

 

Politechnika Białostocka wspólnie z Fundacją DIALOG uruchamia bezpłatne kursy języka polskiego dla obywateli Ukrainy zmuszonych do ucieczki przed konfliktem zbrojnym. Zajęcia skierowane są do dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzone będą popołudniami i w weekendy na terenie Politechniki Białostockiej przez nauczycieli-ochotników.

Głównym celem kursów jest nauczanie komunikacyjne i przekazanie podstaw języka polskiego, co z pewnością ułatwi obywatelom Ukrainy codzienne funkcjonowanie w Polsce.

– Potrzeba porozumiewania się to jedna z bardzo podstawowych potrzeb imigrantów – potwierdza Julija Kościna, asystentka cudzoziemca z Fundacji Dialog. – Komunikacja to podstawowa potrzeba każdego imigranta, chęć bycia zrozumianym i wypowiadania swoich potrzeb. Zanim pojawiło się ogłoszenie już mamy 60 chętnych w różnym wieku – odkąd współpracuję z Dialogiem zawsze słyszę to pytanie – gdzie mogę się uczyć języka polskiego?

W realizację inicjatywy z ramienia Uczelni zaangażowało się Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej oraz Studium Języków Obcych. Zaplecze organizacyjne zapewnia Fundacja na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej.

– Kiedy nasi znajomi goszczący obywateli Ukrainy zaczęli przekazywać ich pytania o możliwość nauki języka polskiego, zaczęliśmy się zastanawiać w jaki sposób możemy pomóc – mówi Tomasz Buczkowicz, wicedyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej, także z Fundacji na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej. – Skontaktowaliśmy się z Fundacją Dialog, która podjęła się realizacji zadania zbierania grup osób chętnych na te kursy, bo ma bezpośredni kontakt z uchodźcami. My, jako Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej za zgodą pani Rektor, postanowiliśmy udostępnić przestrzeń w naszym liceum na takie kursy, które mogłyby się odbywać popołudniami oraz jako Fundacja na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej zaplecze organizacyjne.

– Ideą kursu jest przede wszystkim złamanie bariery językowej osób z Ukrainy, które gościmy w Białymstoku i w województwie – kontynuuje Buczkowicz. – To nie będzie kurs certyfikowany, nie będzie to kurs zaawansowany –  chodzi przede wszystkim o to, żeby osoby, które są u nas dobrze się czuły, żeby mogły się porozumieć w takich podstawowych sytuacjach komunikacyjnych w sklepie, żeby mogły zapytać o drogę czy o pomoc.

Kurs przewidziany jest na około 20 godzin bardzo intensywnych zajęć.

– Mamy już grupę nauczycieli ochotników, którzy bezpłatnie podjęli się zadania poprowadzenia takich kursów – zdradza Tomasz Buczkowicz. – To ludzie z bardzo różnym doświadczeniem – glottodydaktyce, nauczyciele języka polskiego, ale również nauczyciele języków obcych.

Inicjatywę Politechniki Białostockiej wsparła Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży.

– Współpracujemy ze wszystkimi szkołami oraz z egzaminatorami z wszystkich przedmiotów objętych ocenianiem zewnętrznym, w tym również z nauczycielami języka polskiego – przypomina dr Agnieszka Muzyk, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży. – Skierowałam już do nich swoją prośbę, by włączyli się w tę akcję za pomocą naszych sprawdzonych kanałów komunikacyjnych. Przesłaliśmy formularz, w którym prosimy o wyrażenie zgody na pomoc w takiej formie, by wesprzeć te osoby, które znalazły się w tak dramatycznej sytuacji, żeby rzeczywiście w sposób komunikatywny mogły posługiwać się językiem polskim po to byśmy wszyscy czuli się ze sobą po prostu dobrze.

Podlaski Urząd Wojewódzki prowadzi punkt informacyjny i infolinię dla osób z Ukrainy.

– W prowadzonych przez nas ośrodkach dla uchodźców które mnie też powstawały od samego początku po wybuchu wojny na Ukrainie po znalezieniu takiej pierwszej opieki te osoby pytają o zasady i możliwość znalezienia pracy, uregulowania swojego pobytu, a także nauki języka polskiego ponieważ chcą tutaj normalnie funkcjonować i chcą być jak najbardziej samodzielne – potwierdził dr Tomasz Madras, I wicewojewoda podlaski.  – Dzięki szybkiemu działaniu inicjatorów tego kursu, plakaty informujące uchodźców z Ukrainy o możliwości nauki języka polskiego już dziś rano znalazły się w naszym punkcie informacyjnym i będziemy tę informację przekazywać w punkcie informacyjnym, na infolinii, w ośrodkach dla uchodźców i wszędzie tam,  gdzie będzie to możliwe.

Ogłaszając wśród społeczności Politechniki Białostockiej zbiórkę darów dla obywateli Ukrainy, Uczelnia od razu nawiązała kontakt z Miastem Białystok, które zajęło się logistyką wysyłki zebranych rzeczy najbardziej potrzebującym.

– Ta współpraca związana z uchodźcami z Ukrainy, jeśli chodzi o instytucje publiczne jest modelowa – ocenia Rafał Rudnicki, Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku. – Rzeczywiście w sobotę, tuż po wybuchu wojny, ruszył nasz punkt w Centrum Aktywności Społecznej Politechnika zadeklarowała chęć pomocy, chęć przekazania darów. Ściśle z Politechniką współpracowaliśmy, Politechnika udostępniła miejsca w swoich akademikach, które mogą być wykorzystywane bezpośrednio do tego żeby tutaj na terenie kampusu Politechniki te osoby znalazły miejsce do przenocowania, zamieszkania przez jakiś czas. Inicjatywa klejąca związana z kształceniem osób dorosłych też jest takim modelowy, moim zdaniem, przykładem, jak należy z tymi wszystkimi, którzy przez wojnę na Ukrainie trafiają do Polski, należy współpracować.  Jeszcze dzisiaj będziemy wysłali do białostockich szkół informację, że te kursy będą funkcjonowały.

Wiceprezydent Rudnicki poinformował, że już tej chwili w szkołach i przedszkolach na terenie miasta Białegostoku  mamy 441 dzieci młodzieży, dwa dni temu to było 330 uczniów, więc konieczność nauki języka polskiego i uczniów z Ukrainy i ich rodziców jest nieunikniona.

Zapisy do udziału w kursach, dzięki nawiązanej współpracy, przeprowadzi Fundacja DIALOG.

– Już teraz zgłaszają się osoby w bardzo różnym wieku – przyznaje Marcin Kruhlej, Wiceprezes Zarządu Fundacji Dialog.

W realizację przedsięwzięcia zaangażował się również Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Instytucje udzielają wsparcia m.in.  w zakresie poszukiwania nauczycieli-ochotników do prowadzenia zajęć oraz upowszechniają informacje o kursach.

Nauczyciele będą dysponowali materiałami dydaktycznymi, które przekazało krakowskie wydawnictwo językowe PROLOG Publishing.

KONTAKT I ZAPISY NA KURS

Fundacja DIALOG

  1. Ks. Adama Abramowicza 1
    15-872 Białystok
    godziny otwarcia 9-17
    e-mail: ukraina@fundacjadialog.pl
    tel.: +48 85 742 40 41, +48 664 765 111

Jeśli przyjęliście pod swój dach obywateli Ukrainy bądź znacie osoby, które udzieliły takiego wsparcia – przekażcie im tę informację. Niech każdy z obywateli Ukrainy dowie się, że może nieodpłatnie poznać podstawy języka polskiego, by czuć się u nas jeszcze lepiej.
(jd)

Najczęściej czytane