Lista osób, które zostały zakwalifikowane do odbywania kształcenia na specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego dla pielęgniarek i położnych od 29.04.2022 do 1.09.2023 r.

Data: 2022/04/14

Drukuj stronę

 

http://oipip.bialystok.pl/wp-content/uploads/SPECJALIZACJA-NEONATOLOGICZNA-LISTA-ZAKWALIFIKOWANYCH.pdf

Najczęściej czytane