Ustawa o najniższym wynagrodzeniu w podmiotach leczniczych

Data: 2022/07/13

Drukuj stronę

 

Grupa zawodowa pielęgniarek i położnych oraz nowe współczynniki pracy

Nowelizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, na nowo określiła grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku oraz przyporządkowuje im nowe współczynniki pracy. Zgodnie z przyjętą ustawą w tabeli zawarto następujące grupy pielęgniarek i położnych:

  1. z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

 – ze współczynnikiem pracy 1,29  co daje 7304 zł,

  • pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa pielęgniarka, położna wymagająca wyższego wykształcenia (może być licencjat) i specjalizacja albo ze średnim wykształceniem i specjalizacją – 1,02 co daje 5775 zł,
  • , posiadająca wykształcenie wyższe (studia I stopnia- licencjat) lub pielęgniarka, położna posiadająca wykształcenie średnie – 0, 94 co daje 5322 zł,

Podwyższenie wynagrodzeń nastąpi od 1 lipca 2022roku

Najczęściej czytane