Witryna internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

OIPiP w Białymstoku informuje o planowanym przystąpieniu do projektu:
Opublikowano: 2022/08/17


OIPiP w Białymstoku informuje o planowanym przystąpieniu do projektu:

Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 sfinansowanego w ramach reakcji Unii na pandemię Covid-19 

W ramach projektu realizowane będą kursy specjalistyczne dla pielęgniarek
i położnych
:

  1. Kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo – oddechowa
  2. Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych
  3. Kurs specjalistyczny Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
  4. Kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne

Wszystkich zainteresowanych prosimy o aplikowanie na wyżej wymienione

kursy za pomocą  SMK.

Informacje dotyczące organizacji kursów specjalistycznych zostaną zamieszczone na stronie OIPiP w Białymstoku po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

Najczęściej czytane

Logotyp poMOC a nie przeMOC Grafika ilustracyjna oferty pracy