• Strona główna
  • Aktualności
  • Szkolenia
  • Szkolenia organizowane przez OIPiP w Białymstoku
  • Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych nr POWR.07.01.00-00-0004/22 w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych.

Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych nr POWR.07.01.00-00-0004/22 w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych.

Data: 2022/09/14

Drukuj stronę

 

http://oipip.bialystok.pl/wp-content/uploads/plakat_tablica_informacyjna.pdf

Rekrutacja projektu Komplet dokumentów zgłoszeniowych Uczestnika stanowi:

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSÓW SPECJALISTYCZNYCH

realizowanych w ramach projektu nr POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

http://oipip.bialystok.pl/wp-content/uploads/Regulamin-organizacyjny-kursow-specjalistycznych-PROJEKT-.pdf

Osoby-zakwalifikowane-projekt-Wykonanie-i-interpretacja-zapisu-elektrokardiograficznego-u-doroslych

http://oipip.bialystok.pl/wp-content/uploads/Osoby-zakwalifikowane-projekt-Wykonanie-i-interpretacja-zapisu-elektrokardiograficznego-u-doroslych-.pdf

Literatura do kursów

http://oipip.bialystok.pl/wp-content/uploads/ZA2200_1-2-wytyczne.pdf

Najczęściej czytane