Ogłoszenie o naborze na bezpłatne szkolenie specjalizacyjne Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych

Data: 2023/01/12

Drukuj stronę

 

OIPiP w Białymstoku ogłasza nabór na bezpłatne (ze środków OIPiP w Białymstoku)
szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie:

PIELĘGNIARSTWA EPIDEMIOLOGICZNEGO dla pielęgniarek i położnych

w terminie 12.05.2023 r. do 27.09.2024 r.

 1. Zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 i Nr 291, poz.1707), do specjalizacji może przystąpić pielęgniarka, która:
 2. posiada prawo wykonywania zawodu;
 3. pracowała w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat;
 4. została dopuszczone do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych.
 5. Wymagane dokumenty:
 6. Poprawnie wypełniony wniosek w wersji elektronicznej  – prosimy złożyć przez SMK
  w terminie do 24.04.2023 r.
 7. Kopia Prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej (potwierdzona za zgodność z oryginałem
 8. Zaświadczenie stwierdzające 2 letni  staż pracy w zawodzie w ostatnich 5 latach  
 9. Zaświadczenie o regularnym opłacaniu składek na rzecz OIPiP w Białymstoku

Najczęściej czytane