Witryna internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

Stwierdzenie prawa wykonywania zawodu
Opublikowano: 2023/08/22


W celu uzyskania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej należy złożyć wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu i wpisanie do rejestru w okręgowej izbie pielęgniarek i położnych na terenie której pielęgniarka/położna zamierza wykonywać zawód.
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. odpis lub kserokopia dyplomu oraz odpis lub kserokopia suplementu – oryginały do wglądu;
  2. zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym wykonywać zawód pielęgniarki /pielęgniarza /położnej, wydane przez lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego.
    (OIPiP w Białymstoku nie wystawia skierowań na badanie).
  3. dwa kolorowe zdjęcia na papierze w formacie 35 x 45 mm (szerokość x wysokość) zdjęcie/wizerunek pielęgniarki czy położnej winno być zgodne z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2022 r. poz. 671 ze zm.) – zdjęcie powinno być aktualne – zrób je nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
  4. dokument tożsamości do wglądu.

Najczęściej czytane

Dokumenty do pobrania

Biuletyn / Informator

Oferty Pracy

Konsultanci

Konsultanci i Opinie

Uchwały i stanowiska

Uchwały i stanowiska

Dokumenty do pobrania

Regulaminy i wnioski

Ikona prawo

Prawo

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

Galeria

Galeria

Zbiory biblioteczne

IBUK-Biblioteka

Ikona RODO

RODO

Logotyp poMOC a nie przeMOC Grafika ilustracyjna oferty pracy