Witryna internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

  • Strona główna
  • Aktualności
  • Ankieta dot. stopnia przygotowania pracowników ochrony zdrowia do udzielania opieki osobom pokrzywdzonym w wyniku przemocy seksualnej

Ankieta dot. stopnia przygotowania pracowników ochrony zdrowia do udzielania opieki osobom pokrzywdzonym w wyniku przemocy seksualnej
Opublikowano: 2023/11/03


Szanowni Państwo,

Zwracamy się do państwa z prośbą o wypełnienie ankiety.  Celem jest poznanie stopnia przygotowania pracowników ochrony zdrowia do udzielania opieki osobom pokrzywdzonym w wyniku przemocy seksualnej oraz przemocy ze względu na płeć.

Odpowiedzi i informacje udzielone w niniejszym kwestionariuszu pomogą WHO ustalić, jakiego wsparcia potrzebują pracownicy ochrony zdrowia, żeby lepiej odpowiadać na potrzeby zdrowotne osób pokrzywdzonych, zarówno dorosłych jak i dzieci.

https://forms.gle/wAgRbfzHicurSD7BA

Wiceprezes NRPIP

Anna Janik

Najczęściej czytane

Logotyp poMOC a nie przeMOC Grafika ilustracyjna oferty pracy